کلاس تقویتی

کلاس تقویتی، مجموعه ای از ویدئوهای آموزشی است که در آن به اصول مهم ارتباط با دیگران، اخلاق و اصول و آداب رفتارهای اجتماعی می پردازیم. این ویدئوها به موضوعات عمومی و اجتماعی می پردازد و می تواند برای هر فردی کاربردی و حتی ضروری باشد.

با کلاس تقویتی باشید…

بستن