دانلودهای رایگان

در این صفحه می توانید لیست دوره ها و فایل های آموزشی رایگان را دریافت نمایید. در ادامه می توانید با کلیک بر روی عنوان دوره یا تصاویر زیر، دوره ها را دریافت نمایید.

آموزش اول : دوره رایگان اصول و فنون مذاکره (اصول پایه ای مذاکره)دوره اصول و فنون مذاکره
———————————————————————————————————————-
آموزش دوم: دوره رایگان ۸ فرمان مشتری مداری و فروش بیشترمشتری مداری و فروش

مشتری مداری و فروش

———————————————————————————————————————-
آموزش سوم: کتاب الکترونیک چگونه بیشتر بفروشیم؟کتاب چگونه بیشتر بفروشیم

کتاب چگونه بیشتر بفروشیم

 

دوره اصول و فنون مذاکره