آموزش مهارتهای حرفه ای ارتباط با مشتریان
آموزش مهارتهای حرفه ای ارتباط با مشتریان

در این دوره مجازی با اصول مهم زیر آشنا می شوید که یادگیری آنها می تواند تاثیر بسزایی در افزایش درآمد و افزایش مشتریان وفادار شما داشته باشد:

– آشنایی با مشتری و مشتری مداری
– اصول مهم ارتباط با مشتریان
– ایجاد سازمان و محیط مشتری مدار
– راهکارهای ارتباط با مشتریان و افزایش رضایت آنها
– شناخت تیپ های رفتاری مشتریان براساس مدل دیسک
– بایدها و نباید ها در حضور مشتریان
– و نکات فراوان دیگر در خصوص مشتری مدار و فروش بیشتر

not rated 79,000تومان پرداخت مستقیم