حراج! کتاب مذاکره و فروش تلفنی
کتاب مذاکره و فروش تلفنی

ارائه نکات کاربردی در ارتباطات تلفنی
۴ بخش اصلی مذاکره، فروش و ارتباط تلفنی شامل: پیش از مکالمه، شروع مکالمه، حین مکالمه و پایان مکالمه
ارائه سناریوها و داستان های کوتاه برای درک بهتر مطالب کتاب مذاکره وفروش تلفنی
کتابی کاربردی برای فروشندگان و بازاریاب های تلفنی، پاسخگوهای تلفنی، کارشناسان Call Center ها
در کتاب فروش تلفنی نکات کاملا بومی شده و منطبق با بازار ایران است.

not rated 15,000تومان 8,000تومان پرداخت مستقیم