گاهنامه راهنمای موفقیت (شماره ۱)

از اين پس بصورت دوره در وب سايت بنده و هم چنين وب سايت آموزش مجازي ايران آکادمي گاهنامه راهنماي موفقيت با موضوعات مختلف منتشر خواهد شد.

در گاهنامه راهنمای موفقیت براي شما در خصوص مباحث جذاب و کاربردي مختلفي مطلب خواهيم نوشت، که مطالعه آنها مي تواند راهنمايي براي موفقيت فردي و شغلي شما باشد.

هر شماره گاهنامه راهنماي موفقيت، کوتاه، خلاصه  و صرفاً در خصوص يک موضوع خواهد بود و در آن حاشيه پردازي نخواهيم داشت.

اميدوارم از خواندن اين گاهنامه لذت ببريد.

تمام شماره هاي گاهنامه راهنماي موفقيت در همين صفحه بارگذاري مي شوند

.


گاهنامه راهنماي موفقيت: شماره ۱

موضوع: نوموفوبيا چيست؟ آيا شما دچار نوموفوبيا هستيد؟

از اينجــــا دانلود نماييد

 

یک دیدگاه