مدیریت اشتباه، چگونه اشتباه هایمان را جبران کنیم

در يكي از رستورانی گروهی ماهيگير دور هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ زدن بودند. درست در لحظه‌ای كه يكي از ماهيگيران با دستش در حال نشان دادن اندازه ماهی بزرگی بود كه از تورشان دررفته بود، پيشخدمتی از كنار او گذشت و ضربه دست او باعث شد كه قهوه داخل ليوان به ديوار سفيد رستوران پاشيده شود و لكه سياه آن شروع به پايين آمدن از روي ديوار كند. پيشخدمت با ديدن منظره بی‌درنگ دستمالي از پيشبند خود بيرون كشيد و به تميز كردن آن پرداخت، اما لكه سياه قهوه از روي ديوار زدوده که نشد هیچ، پخش هم شد.مدیریت اشتباه

 

در آن لحظه، مردی از پشت يكي از ميزهای رستوران بلند شد و به سمت لكه سياه رفت. او يك مداد شمعی از جيب خود درآورد و در حالی كه همه به او خيره شده بودند، شروع به كشيدن طرحي روي لكه سياه و اطراف آن كرد. چند دقيقه‌ بعد، تصوير زيبايی از يك گوزن با شاخ‌های بلند روي آن ديوار نقش بست.

…………………………………….

همه ما بدون استثناء در زندگی اشتباه می کنیم، اشتباه جزئی از زندگی روزمره همه انسان هاست، اما تفاوت انسانهای موفق با دیگران در این است که می توانند خیلی سریع از اشتباه هایشان درس گرفته و به سرعت آن را به فرصت تبدیل کنند و یا اشتباه خودشان را در کوتاه ترین زمان ممکن و بهترین نحو ممکن جبران کنند. انهای اشتباه خودشان را با بهانه های بیهوده پخش و بزرگ تر نمی کنند.

برای اینکه  بتوانید خوب و سریع بهترین تصمیم ها را بگیرید و صحیح عمل کنید باید بر توانمندی های خودتان بیافزایید، باید مهارتهای خودتان را توسعه دهید و برای اینکار لازم است آموزش ببینید، مطالعه کنید و آموخته های خودتان را فراوان تمرین و تکرار کنید تا بتوانید در زمان مناسب از آنها استفاده نمایید.

 

** هیچ فرصتی را برای فوق العاده بودن از دست ندهید. **

 

یک دیدگاه